Job og uddannelse til alle: 4 lokalpolitiske tiltag der kan få flere i job

Livslang uddannelse er det bedste middel mod udflytning af arbejdspladser og et jobmarked, der hele tiden forandrer sig. Kommunerne skal bruge mulighederne og prioritere uddannelse og opkvalificering højt i den kommunale beskæftigelsesindsats, sådan at alle kan få et job og komme styrket ind på fremtidens arbejdsmarked.

FH MENER

Brug mulighederne bedre og tag aktivt politisk stilling til, at kommunen skal prioritere uddannelse og opkvalificering højt i den kommunale beskæftigelsesindsats.

FH
TRE LOKALPOLITISKE TILTAG DER KAN FÅ FLERE I JOB:

1. Brug mulighederne for opkvalificering og uddannelse bedre

I løbet af de seneste år – og særligt under den nuværende regering – er der kommet nye muligheder for, at flere – særligt ledige – kan gå i gang med uddannelse og opkvalificering. Men kommunerne benytter sig generelt ikke i tilstrækkelig grad af de muligheder, der er.

LÆS MERE

2. Prioritér den arbejdsmarkedspolitiske kommunale indsats

Der er store, kommunale forskelle på, hvilken indsats den enkelte ledige modtager. På den måde bliver det postnummeret, der bestemmer, om man som ledig bliver tilbudt uddannelse eller kommer i et formålsløst virksomhedsrettet forløb. Det slår igennem over for alle grupper af ledige.

LÆS MERE

FH MENER

Lønmodtagerne har brug for en stærkere prioritering og investering i beskæftigelsespolitikken kommunalt. Samt en forståelse for, hvordan man bedst sammentænker de ressourcer, der er tilgængelige i beskæftigelsesindsatsen – eksempelvis a-kasser.

FH

3. Styrk indsatsen for de unge, der står udenfor systemet

Lige nu står over 100.000 unge uden job og uddannelse. Det har negative konsekvenser for den enkelte, og det er dyrt for samfundet, hvis mange unge ender som langtidsledige samtidig med, at vi mangler arbejdskraft i mange brancher.

LÆS MERE

FH MENER

Der skal være fokus på de unge i kommunen med en indsats, der hænger sammen på tværs af de kommunale forvaltninger. Der skal sikres en tværfaglig indsats, som er skræddersyet til den enkelte med fokus på job, helbred, uddannelse og den sociale situation.

FH

4. Bedre indeklima i offentlige institutioner


Et godt indeklima er vigtigt for helbred, indlæringsevne og arbejdsmiljø. Men i dag lever mange bygninger ikke op til de forventninger, vi rimeligvis kan have på det område. Flere undersøgelser har vist omfattende problemer med indeklima i offentlige institutioner som fx daginstitutioner, skoler og plejehjem, som kommuner har ansvar for.

LÆS MEREDet dårlige indeklima i mange offentlige bygninger er både et svigt og en forbigået chance for at styrke helbred, trivsel, produktivitet, beskæftigelse og klimaet. Kommuner bør udarbejde og implementere handlingsplaner og i langt større omfang energirenovere bygninger

FH