En velfærd til fremtiden: 3 lokalpolitiske tiltag der kan styrke velfærden

Velfærden er under pres efter flere år med hårde økonomiske rammer og flere ældre og børn, som har behov for fællesskabet. Hvis vi vil sikre en ordentlig velfærd til fremtiden, skal den styrkes. Det kræver handling fra kommunal- og regionsrådspolitikerne.
TRE LOKALPOLITISKE TILTAG DER KAN STYRKE VELFÆRDEN:

1. Styrk Velfærden i takt med den voksende befolkning

Styrk velfærden i takt med den voksende befolkning
Den kommunale og regionale velfærd er hårdt presset efter mange år med stramme økonomiske rammer og stigende udgiftsbehov. Dertil kommer, at velfærden er udfordret af, at antallet af børn og ældre stiger de kommende år

LÆS MERE

Der er brug for at styrke velfærden, hvis vi fortsat skal have et velfungerende velfærdssamfund. Velfærden i kommuner og regioner skal som minimum reguleres med det demografiske træk.

FH

2. Fasthold og rekruttér flere hænder til velfærden

Der er aktuel og fremtidig mangel på kvalificeret arbejdskraft i kommuner og regioner. Hvis der ikke er nok uddannet personale, kan opgaverne ikke løses med den rette kvalitet. Det betyder ringere velfærd.

LÆS MERE

Kommuner og regioner skal fremme fastholdelse og rekruttering ved at udbyde fuldtidsstillinger frem for deltidsstillinger, sikre et godt arbejdsmiljø samt styrke praktik- og introduktionsforløb for studerende og nyuddannede.

FH

3. Mindre bøvl og bureaukrati – mere tillid til de ansatte og nær velfærd

De offentligt ansatte skaber velfærd af høj kvalitet, men ofte på trods af styringen. Medarbejderne bruger for meget tid på dokumentation, og for lidt tid på det, de går på arbejde for hver dag: at gøre en forskel for borgeren. Samtidig er borgerne blevet butikskunder, frem for at være med til at skabe løsninger i eget liv.

LÆS MERE

I styringen af den offentlige sektor skal der skrues op for den nære velfærd. Borgere og medarbejdere kan bedst vurdere, hvad der er behov for. Vi skal skrue ned for central styring og kontrol og op for tillid gennem få politiske mål, medarbejderinddragelse og stærk faglig ledelse.

FH