Stop for fusk og fupfirmaer

Mange kommuner og regioner har ikke indført arbejds- eller lærlingeklausuler. Samtidig er kontrollen hos nogle af de kommuner og regioner, der har indført klausuler ikke-eksisterende eller så ringe, at den er uden effekt. Det er unfair og uværdigt. Kommuner og regioner skal ikke bidrage til arbejdsløshed eller hårdere arbejdsliv – og de gode kommuner og regioner skal fremhæves som forbilleder.

Enhver kommune og region skal forpligte sig til altid at bruge arbejdsklausuler, som både skal omfatte leverandører og eventuelle underleverandører.


TRE LOKALPOLITISKE TILTAG DER KAN stoppe social dumping:

1. Indfør krav om arbejdsklausuler i alle offentlige udbud

Når det offentlige køber ind, skal det være fra virksomheder med ordnede løn- og arbejdsvilkår. I dag er det kun lovpligtigt i staten – ikke for kommuner og regioner. Ordentlige virksomheder, der har overenskomst og ordnede arbejdsforhold, kan i dag blive underbudt af virksomheder, hvor der ikke er styr på tingene, og som underbetaler deres ansatte.

LÆS MERE

2. Overholdelse af arbejdsklausuler skal kontrolleres

50 pct. af kommunerne fører sjældent eller aldrig kontrol med leverandørernes overholdelse af de arbejdsklausuler de har. Ifølge en undersøgelse fra 2017 har kun 20 pct. af de adspurgte kommuner en bevilling, der sikrer løbende kontrol med overholdelse af klausuler.

LÆS MERE

Der skal være krav om en bevilling i kommuner og regioner, der sikrer løbende kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler. De gode erfaringer fra Københavns Kommune bør udbredes til andre kommuner, staten og regionerne, fx via en fælles-offentlig kontrol

3. Indfør krav om lærlingeklausuler i alle offentlige udbud

Der er stadig offentlige bygge- og anlægsprojekter, hvor lærlingeklausuler ikke bruges – kun 12 pct. anvendte lærlingeklausuler på alle områder i 2017. Ydermere bliver der ikke gjort nok for at kontrollere, om klausulerne overholdes, når de endelig er indført.

LÆS MERE

Hver kommune og region skal forpligte sig til altid at bruge lærlingeklausuler i offentlige indkøb og sikre, at de håndhæves. Lærlingeklausuler skal udbredes til andre typer udbud, fx af serviceydelser.