2. Overholdelse af arbejdsklausuler skal kontrolleres

HVORDAN SER DET UD I DAG?

Kommuner og regioner har mulighed for at indarbejde arbejdsklausuler i deres udbud og aftaler, som har til formål at sikre, at danske løn- og arbejdsvilkår bliver overholdt. Selvom en del kommuner og regioner bruger arbejdsklausuler i deres udbud, er det ikke alle, der fører kontrol med, at de bliver overholdt.

Kun 40 pct. af byrådene har truffet beslutning om, at der løbende skal udføres kontrol med overholdelse af klausuler, og det er kun 20 pct. af kommunerne, der har en central kontrolenhed til formålet. Blandt regionerne er Region Hovedstaden den eneste, hvor regionsrådet har truffet beslutningen om, at der skal indføres kontrol af overholdelse af klausuler, men ingen af regionerne har en central kontrolenhed.

HVAD ER UDFORDRINGEN?

Hvis ikke kommuner og regioner bevilger penge til at kontrollere overholdelse af arbejdsklausuler, vil det unægtelig føre til snyd, da der ingen konsekvens er ved at bryde dem. 

Samtidig er det vigtigt, at der er afsat tilstrækkelige midler til at føre effektiv kontrol, ellers kan kontrollen i stedet skjule problemernes virkelige omfang.

Eksempelvis hjemtog Københavns Kommune opgaven med at kontrollere deres klausuler og gik fra at finde 14 pct. overtrædelser på aftaleniveau i perioden (2014-2017) til 82 pct. i 2018, efter de havde hjemtaget opgaven. Tilgangen bestod i at etablere et internt indsatsteam, der fører kontrol med leverandørernes overholdelse af arbejdsklausulerne ved at være til stede ude på arbejdspladserne.

Vi mener

  • Der skal være krav om en bevilling i kommuner og regioner, der sikrer løbende kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler.
  • De gode erfaringer fra Københavns Kommune bør udbredes til andre kommuner, staten og regionerne, fx via en fælles-offentlig kontrol.
  • Det skal altså være muligt for den enkelte kommune at samarbejde om kontrolydelser med andre offentlige aktører eller tilkøbe kontrolydelser fra dem.

LÆS MERE OM MÆRKESAGEN:

KUN 40 pct.

af byrådene har truffet beslutning om, at der løbende skal udføres kontrol med overholdelse af klausuler.

KUN 20 pct.

af kommunerne, har en central kontrolenhed der sikrer løbende kontrol med overholdelse af klausuler.

Københavns Kommune hjemtog kontrollen med arbejdsklausuler og gik fra at finde 14 pct.<br>overtrædelser på aftaleniveau i perioden (2014-2017) til 82 pct. i 2018.