1. Indfør krav om arbejdsklausuler i alle offentlige udbud

HVORDAN SER DET UD I DAG?

Hvert år indkøber kommunerne og regionerne for 192 mia. kr.  Når det offentlige køber ind, skal der sikres mest mulig værdi for de offentlige kroner. Det er et godt princip. Men da arbejde i Danmark bør foregå på danske løn- og arbejdsvilkår, bør offentlige udbud også sikre, at arbejdet udføres af virksomheder med ordnede løn- og arbejdsvilkår. Det krav opnås via såkaldte arbejdsklausuler, som i dag kun er lovpligtige at bruge i staten, men ikke i kommuner og regioner.

Kommuner og regiNæsten 90 pct. af kommunerne i undersøgelsen har indarbejdet arbejdsklausuler i deres udbuds- og indkøbspolitik.

HVAD ER UDFORDRINGEN?

Desværre sker det for tit, at virksomheder bryder lovene og skaber dårlige forhold for arbejdere i Danmark. Når der ikke lægges vægt på ordnede løn- og arbejdsvilkår i kommunernes og regionernes indkøb, bliver social dumping dermed hurtigt et afgørende konkurrenceparameter i at vinde udbuddene. Det undergraver den danske model for fællesskabets egne penge og er unfair over for de mange ordentlige virksomheder og deres overenskomstdækkede medarbejdere.

Når kommuner og regioner ikke bruger arbejdsklausuler, der omfatter leverandører og eventuelle underleverandører, så gør man det sværere at vinde udbud for de virksomheder, der behandler deres medarbejdere ordentligt. Det er ikke i orden og skal ændres.

Vi mener

  • Hver kommune og region skal forpligte sig til altid at bruge arbejdsklausuler i offentlige udbud.
  • Enhver kommune og region skal forpligte sig til altid at bruge arbejdsklausuler, som både skal omfatte leverandører og eventuelle underleverandører.

380 mia

Offentlig sektors årlige forbrug på varer og tjenester

114 mia

Står kommuner for….

78 mia

Står regioner for….

90 pct.

af kommunerne bruger altid arbejdsklausuler i deres udbud inden for de undersøgte områder: 1. Bygge- og anlæg, 2. Rengøring, 3. Transport, offentlig servicetrafik/flextrafik og renovation, 4. Det grønne område, 5. Teknisk service. Nu skal de sidste 10 pct. med.

86 pct. af kommunerne anvender kædeansvar og særligt inden for området bygge- og anlæg. Alle regioner* anvender kædeansvar inden for alle fem områder. *) Region Midtjylland har ikke besvaret undersøgelsen.

LÆS MERE OM MÆRKESAGEN: