2. Fasthold og rekruttér flere hænder til velfærden

HVORDAN SER DET UD I DAG?

De 650.000 ansatte i kommunerne og regionerne er krumtappen i vores velfærdssamfund. De er hver dag i kontakt med tusindvis af borgere i landets kommuner.

I takt med at der kommer flere børn og ældre, stiger behovet for sygeplejersker, sosu’er, pædagoger også. Det er ikke muligt at yde god velfærd, hvis der ikke er hænder nok til at løse opgaverne. 

FH

Det er ansatte, som ønsker at give den bedste velfærd og gøre hverdagen tryggere og bedre for borgerne i kommunen.

Det gælder fx, når pædagogen giver omsorg og nærvær til de mindste i vuggestuen, når læreren hver dag gør eleverne dygtigere, når rengøringsassistenter sørger for sunde og hygiejniske rammer eller når sundhedsansatte plejer og støtter de ældste i eget hjem eller på plejehjemmet.

I takt med at der kommer flere børn og ældre, stiger behovet for sygeplejersker, sosu’er, pædagoger også. Det er ikke muligt at yde god velfærd, hvis der ikke er hænder nok til at løse opgaverne. 

HVAD ER UDFORDRINGEN?

Kommuner og regioner står i disse år og mangler kompetente hænder på en række velfærdsområder. Kommuner og regioner står i disse år og mangler kompetente hænder på en række velfærdsområder. Fx bliver 40 pct. af stillingsopslag efter en sosu-assistent ikke besat som ønsket, og på landsplan bliver hver fjerde stillingsopslag efter en pædagog ikke besat som ønsket. Samtidig har mange ansatte ikke den rette uddannelsesmæssige baggrund.

Udfordringen forstærkes af, at en stor del af de ansatte i kommuner og regioner arbejder på deltid enten frivilligt eller tvunget af omstændighederne. Det er fx kun 13 pct. af sosu’erne i kommunerne, der arbejder på fuldtid.

I takt med at mange ansatte går på pension de kommende år, er der et stort behov for fokus på rekruttering og fastholdelse af varme hænder.

Vi mener

  •  Ansatte, der arbejder ufrivilligt på deltid, skal have mulighed for at arbejde mere.
  • Kommunerne og regionerne skal slå ledige stillinger op som fuldtidsstillinger.
  • Fasthold de ældste medarbejdere med bedre muligheder for fleksibilitet ift. arbejdstid, arbejdsopgaver og efteruddannelse.
  • Gør arbejdsmiljøet bedre og mindsk arbejdspresset, så flere vil ønske at arbejde flere timer.
  • Skab gode praktikforløb for de studerende på kommunens arbejdspladser.
  • Sørg for gode introduktions- forløb for de nyuddannede
ANDEL AF STILLINGSOPSLAG SOM IKKE BLIVER BESAT SOM ØNSKET:

40%

Sosu-assistent

33%

Sygeplejerske

27%

Pædagog

32%

Sosu-hjælper

17%

af lærerne i folkeskolen har ikke en lærer- eller pædagoguddannelse

13%

Kun 13% af de fastansatte sosu’er i kommunerne, der arbejder på fuldtid

32 timer

Den gennemsnitlige arbejdstid for pædagoger er 32 timer

LÆS MERE OM MÆRKESAGEN “EN VELFÆRD FOR FREMTIDEN”