1. Styrk velfærden i takt med den voksende befolkning

HVORDAN SER DET UD I DAG?

Det danske velfærdssamfund er én af verdens bedste opfindelser. Med en stærk offentlig sektor er vi sikret fri og lige adgang til uddannelse, sundhed og omsorg gennem hele livet.

Det er de ansatte i kommuner og regioner, der leverer langt det meste af den nære velfærd. Det gør, at vi går på arbejde med visheden om, at dygtige og engagerede lærere, rengøringsassistenter, pædagoger, sygeplejersker og sosu’er passer godt på vores børn, ældre og syge.

Velfærden skal vi passe på og styrke i takt med, at befolkningen vokser, men desværre er det gået den forkerte vej i lang tid.

HVAD ER UDFORDRINGEN?

Den kommunale og regionale velfærd er hårdt presset efter mange år med stramme økonomiske rammer.

Antallet af ansatte i landets kommuner er faldet med 29.300 fuldtidsansatte siden 2009 svarende til 7 pct. På samme tid er antallet af borgere vokset med 310.000. Der findes med andre ord ikke en kommune eller region, som ikke har gennemført sparerunder, som har kostet på velfærden.

Fremover vokser udfordringerne. Antallet af børn og ældre stiger i de næste mange år. Samtidig bliver der flere og flere udsatte og sårbare børn og voksne. Børn, ældre, de syge og sårbare er de grupper, som har allermest behov for trygheden, omsorgen og plejen.

VI MENER:

  • Stop faldet i vores velfærd nu. De lavt hængende effektiviseringsfrugter er høstet. Danskerne ønsker at bevare vores samfundsmodel og efterspørger mere kvalitet i velfærden.
  • Velfærden i kommunen og regionen skal som minimum reguleres med det stigende antal børn og ældre. Det vil sikre en bund under velfærden. Efter mange års udhuling er der også behov for at styrke velfærden.

Om fem år er der 19.000 flere børn, der skal passes i daginstitution og 93.000 flere ældre over 67 år, der bruger ældreplejen og sundhedsvæsenet.

FH

5%

Faldt udgiften til børnepasning pr. 0-5 årig i kommunerne fra 2009-2019

15%

Faldt de samlede udgifter til velfærd pr. kernebruger (0-15-årige og 67+-årige) fra 2009-2020

LÆS VIDERE OM MÆRKESAGEN “EN VELFÆRD TIL FREMTIDEN”:

2. Fasthold og rekruttér flere hænder til velfærden

Der er aktuel og fremtidig mangel på kvalificeret arbejdskraft i kommuner og regioner. Hvis der ikke er nok uddannet personale, kan opgaverne ikke løses med den rette kvalitet. Det betyder ringere velfærd.

LÆS MERE

Kommuner og regioner skal fremme fastholdelse og rekruttering ved at udbyde fuldtidsstillinger frem for deltidsstillinger, sikre et godt arbejdsmiljø samt styrke praktik- og introduktionsforløb for studerende og nyuddannede.

fh

3. Mindre bøvl og bureaukrati – mere tillid til de ansatte og nær velfærd

De offentligt ansatte skaber velfærd af høj kvalitet, men ofte på trods af styringen. Medarbejderne bruger for meget tid på dokumentation, og for lidt tid på det, de går på arbejde for hver dag: at gøre en forskel for borgeren. Samtidig er borgerne blevet butikskunder, frem for at være med til at skabe løsninger i eget liv.

LÆS MERE

I styringen af den offentlige sektor skal der skrues op for den nære velfærd. Borgere og medarbejdere kan bedst vurdere, hvad der er behov for. Vi skal skrue ned for central styring og kontrol og op for tillid gennem få politiske mål, medarbejderinddragelse og stærk faglig ledelse.

fh