3. Mindre bøvl og bureaukrati – mere tillid til de ansatte og nær velfærd

HVORDAN SER DET UD I DAG?

I jagten på effektivitet bruger de
offentligt ansatte i stigende grad deres tid på bureaukrati, fremfor på borgerens behov. Det har ført til et siloopdelt system med for meget unødig kontrol og mistillid. Det skader legitimiteten for den offentlige sektor, når man som borger føler, at man skal kæmpe for den velfærd og sammenhængende hjælp, man har brug for.

Det er ærgerligt, for vi kan forbedre velfærden for borgerne ved at styre anderledes.

Når ansatte i den offentlige sektor kan få lov at fokusere på deres kerneopgaver, kan der skabes nye samarbejdsformer og bedre arbejdsgange. Så vil de offentligt ansatte, også i fremtiden være en stærk partner i udviklingen af et velfærdssamfund med fokus på nærhed, relevans og velfærd af en høj kvalitet, til gavn for borgerne.

fh
HVAD ER UDFORDRINGEN?

Det lokale ledelses- og handlerum er en central drivkraft for at skabe bedre velfærdsløsninger. Desværre er medarbejdere og ledere for ofte nødt til at udføre deres arbejde på en måde, som lever op til proces- og styringsmæssige krav, men som begrænser deres handlerum. Fx bruger medarbejdere på ældreområdet kun 50 pct. af deres tid sammen med de ældre, og personalet i dagtilbud bruger kun 65 pct. af deres tid sammen med børnene.  

Konsekvensen er, at velfærden forringes. Vi kan få meget mere velfærd ved at styre anderledes. Der skal fortsat være stabil økonomisk styring, men fokus skal også være på de langsigtede mål, mindre unødig kontrol og mere tillid til faglighed og ledelse.

VI MENER

  • I styringen af den offentlige sektor er der behov for en nærhedsreform, som øger tilliden til medarbejdernes faglighed og dømmekraft og skaber et rum for nær velfærd med en høj grad af ejerskab hos borgerne.
  • Medarbejderinddragelsen skal øges og der skal være stærk faglig ledelse hele vejen igennem styringskæden.
  • Styringsredskaberne skal sikre, at der arbejdes efter få og relevante kernemål i velfærden og at øge samskabelse mellem borgere, civilsamfund og medarbejdere. Når der følges op på målene, skal vi gå fra kontrol til læring og dermed frisætte tid og energi til at skabe velfærd.

I den tidligere regerings udspil fra september 2018 ”Færre regler og mindre bureaukrati” indgik et eksempel, hvor 4 overordnede mål for en offentlig institution blev til 95 delmål i det udførende led.  Vi ved fra forskningen, at mål kan opfattes som distancerende fra medarbejderes kerneopgaver.

case – eN UNDERSKOV AF MÅL

50%

Medarbejdere på ældreområdet bruger i gennemsnit 50 pct. af deres tid sammen med de ældre

65%

Personalet i dagtilbud bruger i gennemsnit 65 pct. af deres tid sammen med børnene

LÆS VIDERE OM MÆRKESAGEN: “EN VELFÆRD FOR FREMTIDEN”