3. Krav om lærlingeklausuler i alle offentlige udbud

HVORDAN SER DET UD I DAG?

Lærepladser er en vigtig del af  erhvervsuddannelserne, og hvert år indgår elever og virksomheder ca. 43.000 uddannelsesaftaler. Men selvom det lyder af mange, så er det kun knap halvdelen af eleverne, der har en læreplads ved afslutningen af grundforløbet. Læretiden giver eleverne praktisk erfaring og værdifuld indsigt i det virkelige arbejdsliv. Dette er godt for den enkelte elev, men det er også godt for samfundet, der får flere dygtige faglærte. 

Der er et stort behov for at øge antallet af lærepladser. Lærlingeklausuler i offentlige udbud er en af måderne, hvorpå det offentlige kan forpligte virksomheder til at indgå lærlingeaftaler.


HVAD ER UDFORDRINGEN?

I dag er der et såkaldt følg-eller-forklar krav om lærlingeklausuler til offentlige indkøb over en vis størrelse inden for byggeri og anlæg, men kun 1/3 af de kommuner, der benytter sig af eksterne leverandører, anvender lærlingeklausuler. Følg-eller-forklar ordningen har altså ikke løst problemet, og der er stadig mange offentlige bygge- og anlægsprojekter, hvor lærlingeklausuler ikke bruges.

Ydermere bliver der ikke gjort nok for at kontrollere, om klausulerne overholdes, når de endelig er indført. Kun 18-33 pct. af kommunerne kontrollerer altid eller ofte overholdelsen af lærlingeklausuler. Alle kommuner bør gøre alt, hvad de kan, for at give de unge en god start på arbejdslivet.

Vi mener

  • Enhver kommune og region skal forpligte sig til at bruge lærlingeklausuler i offentlige indkøb og sikre, at de håndhæves. Ordentlige virksomheder skal ikke udkonkurreres af virksomheder, der ikke løfter deres ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft.
  • Lærlingeklausuler bør udbredes til andre typer udbud fx af serviceydelser.

Kun pct.

af erhvervsskoleelever har en læreplads ved afslutningen af deres grundforløb.<br>Hvert år indgår elever og virksomheder ca. 43.000 uddannelsesaftaler.

Kun 33 pct.

af de kommuner, der benytter sig af eksterne leverandører, anvender lærlingeklausuler.

18-33 pct.

af kommunerne kontrollerede altid eller ofte overholdelsen af lærlingeklausuler.