Nemlig.com tilbyder deres medarbejdere usle arbejdsvilkår

Kommuner og regioner skal bruge vores penge ordentligt

Social dumping og dårlige arbejdsvilkår er et problem for os alle sammen, fordi det er med til at skævvride vores arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt, at vores kommuner og regioner sørger for at bruge arbejds- og lærlingeklausuler i alle offentlige indkøb for at sikre, at arbejdet bliver udført på danske løn og arbejdsvilkår.

Lizette Risgaard: Jeg er ikke i tvivl om, hvem jeg stemmer på!

Efterårets kommunal- og regionsrådsvalg nærmer sig. Med kampagnen ”stem for fællesskabet” vil fagbevægelsen sætte en ny retning for Danmark, og kæmpe for lønmodtagernes mærkesager. Derfor sætter vi den kommende tid fokus på, at der fortsat skal være råd til velfærd i fremtiden. At der skal være job og uddannelse til alle. Samt at der skal sættes en stopper for de skrupelløse fuskerfirmaer, der underbetaler og udnytter deres medarbejdere.

Investér i velfærden i takt med, at befolkningen vokser

Antallet af børn og ældre stiger, men samtidig er antallet af kommunalt ansatte medarbejdere, der skal sørge for pasning, omsorg og behandling, reduceret. ”Det hænger jo ikke sammen. Derfor må politikerne som minimum forpligte sig til automatisk at investere i velfærd i takt med befolkningsudviklingen”, siger Lizette Risgaard.