NYHED

Kommuner og regioner skal bruge vores penge ordentligt

Social dumping og dårlige arbejdsvilkår er et problem for os alle sammen, fordi det er med til at skævvride vores arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt, at vores kommuner og regioner sørger for at bruge arbejds- og lærlingeklausuler i alle offentlige indkøb for at sikre, at arbejdet bliver udført på danske løn og arbejdsvilkår.

Nemlig.com tilbyder deres medarbejdere usle arbejdsvilkår

Hvert år leverer private virksomheder ydelser og produkter til vores kommuner for 114 milliarder kroner. Det er dine og mine penge, der bl.a. går til at købe stole til skolen, rengøring til plejehjemmet eller transport af aftensmad til ældre borgere. (Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix)

I sidste uge fejrede vi arbejderbevægelsens 150-års jubilæum. Det er rigtigt, at vi i dag er meget langt fra de forfærdelige vilkår, som arbejderne levede under tilbage i 1871.

Men man tager grundigt fejl, hvis man tror, at virksomheder, der gør alt for at slippe for at behandle sine ansatte ordentligt, hører fortiden til. Og hvis det ikke var tydeligt før, så må de usle arbejdsvilkår hos Nemlig.com og for deres chauffører have bøjet det i neon.

Social dumping og dårlige arbejdsvilkår er et problem for os alle sammen, fordi det er med til at skævvride vores arbejdsmarked til fordel for de virksomheder, springer over, hvor gærdet er lavest.

Lizette RISGAARD

Her tænker mange nok, at det ikke har noget med dem at gøre, men de tager fejl.

Social dumping og dårlige arbejdsvilkår er et problem for os alle sammen, fordi det er med til at skævvride vores arbejdsmarked til fordel for de virksomheder, springer over, hvor gærdet er lavest. Og det berører os alle på mange måder.

LÆS OGSÅ: Lizette Risgaard: Jeg er ikke i tvivl om, hvem jeg stemmer på!

Kommuner køber ind for 114 milliarder om året

Vi er fx alle med til at finansiere den offentlige sektor, som hvert år køber ind for trecifrede milliardbeløb hos de private virksomheder.

Hvert år leverer private virksomheder ydelser og produkter til vores kommuner for 114 milliarder kroner. Det er dine og mine penge, der bl.a. går til at købe stole til skolen, rengøring til plejehjemmet eller transport af aftensmad til ældre borgere.

Desværre går vores skattekroner ikke altid til respektable virksomheder, der betaler en anstændig løn, har ordentlige arbejdstider og betaler pension og feriepenge til deres medarbejdere.

Det er ikke kun ærgerligt for vores kolleger. Det giver også de virksomheder, der tjener på social dumping en unfair konkurrencefordel.

LÆS OGSÅ: Investér i velfærden i takt med, at befolkningen vokser

Arbejdsklausuler sikrer løn og arbejdsvilkår

Derfor er det også lovpligtigt, at staten ved alle udbud får leverandøren til at skrive under på en arbejdsklausul, som skal sikre, at arbejdet forgår på danske løn og arbejdsvilkår. Men sådan er det desværre ikke i kommunerne og regionerne.

3 opfordringer til de kommende kommunal og regionsrådspolitikere

  1. Indfør krav om arbejdsklausuler i alle offentlige udbud
  2. Prioriter midler til at føre kontrol med at klausulerne overholdes
  3. Brug lærlingeklausuler i offentlige indkøb

Vi har heldigvis set en stor stigning i anvendelsen af disse arbejdsklausuler de seneste år, så det nu er ni ud af ti kommuner, der gør brug af dem. Men desværre viser nye tal også, at det kun er fire ud af ti, der rent faktisk har sat penge af til at kontrollere, at aftalerne bliver overholdt. 

Et andet problem, som brugen af klausuler i de kommunale og regionale udbud kan være med til at dæmme op for, er den store mangel på lærepladser. Lige nu står 8.000 unge og mangler en læreplads, men alligevel er det kun godt en tredjedel af kommunerne, der anvender lærlingeklausuler. Det er slet ikke godt nok.

LÆS OGSÅ: Stop for fusk- og fupfirmaer

Krav om arbejdsklausuler i alle udbud

Derfor vil jeg komme med tre opfordringer til vores kommende kommunal- og regionsrådspolitikere.

Først og fremmest er det vigtigt, at man forpligter sig til at indføre krav om arbejdsklausuler i alle offentlige udbud. Klausuler, som selvfølgelig både skal omfatte leverandører og eventuelle underleverandører.

Lige nu skriger arbejdsgiverne på at få lov til at importere mere billig arbejdskraft fra udlandet. Også både den kommunale og regionale sektor mangler arbejdskraft. Så lad os nu starte med at give de unge i Danmark en chance. Dét kæmpe ansvar er i høj grad også offentlige arbejdsgiveres ansvar.

Lizette RISGAARD

Dernæst er det vigtigt, at kommuner og regioner prioriterer midler til føre kontrol med, om klausulerne overholdes. Gerne i et samarbejde med andre kommuner og regioner.

Og sidst, men bestemt ikke mindst, så er det vigtigt, at alle kommuner forpligter sig til at bruge lærlingeklausuler i offentlige indkøb og sikrer, at de håndhæves.

Giv de unge en chance

Lige nu skriger arbejdsgiverne på at få lov til at importere mere billig arbejdskraft fra udlandet. Også både den kommunale og regionale sektor mangler arbejdskraft. Så lad os nu starte med at give de unge i Danmark en chance. Dét kæmpe ansvar er i høj grad også offentlige arbejdsgiveres ansvar.

Derfor vil jeg, til det kommende valg den 16. november, stemme på en kandidat, som kæmper for arbejds- og lærlingeklausuler i alle offentlige indkøb. Det fortjener vores kolleger, lærlinge, og de ordentlige virksomheder.

Jeg vil opfordre dig til at gøre det samme.

STOP FOR FUSK- OG FUPFIRMAER:

Indfør krav om arbejdsklausuler i alle offentlige udbud

LÆS MERE

Overholdelse af arbejdsklausuler skal kontrolleres

LÆS MERE

Indfør krav om lærlingeklausuler i alle offentlige udbud

LÆS MERE

Stop for fusk og fupfirmaer

LÆS MERE